Wednesday, 15 February 2012

Kekasih 14?

Tidak haram untuk menyambut hari kekasih, atau belanja kekasih makan besar sama-sama, tapi yang HARAM adalah berzina, dan juga sebarang usaha yang boleh mendedahkan kepada zina.


Meskipun nada-nada yang dikeluarkan berbeza, namun masing2 mahukan apa yang buruk ditegah.

Suka hati lah akan hak masing2 untuk buat apa yang anda mahukan, tapi jangan pula kita marahkan kucing, sedangkan kita yang acah mereka ikan. Best Blogger Tips

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...